top of page

KOMPLEXNÁ PRÍPRAVA PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

TEORETICKÁ PRÍPRAVA

V tejto časti workshopu sa dozviete o rôznych druhoch hrozieb, ktoré sú v súčasnosti aktuálne - či už sa jedná o prírodné katastrofy, alebo teroristické útoky. Získate pohľad na trestno - právnu rovinu neposkytnutia prvej pomoci, dozviete sa o zdravie a život ohrozujúcich stavoch, ktoré môžu vzniknúť následkom teroristického útoku, zistíte čo motivuje extrémistické skupiny k útokom na civilné obyvateľstvo.  Získate informácie o najčastejších poraneniach a ostatných hrozbách a hlavne informácie, akominimalizovať ich následky.

STRATÉGIA A TAKTIKA

Prakticé rady a návody ako sa správať počas nešťastia s hromadným postihnutím osôb, resp. počas teroristického útoku. Ako minimalizovať následky, čo si všímať vo svojom okolí, aké sú základné pravidlá prežitia takejto mimoriadnej situácie v zmysle presných taktických odporúčaní a postupov.

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Najdôležitejšou časťou workshopu PREŽI! je praktický nácvik zvládania následkov nešťastia s hromadným postihnutím osôb. Účastníci absolvujú niekoľko profesionálne vytvorených realistických stanovíšť, kde budú priamo konfrontovaní s rôznymi druhmi život ohrozujúcich zranení. Tieto situácie si vyžadujú okamžitý a efektívny zásah účastníkov workshopu.

bottom of page