top of page

VIEME O ČOM HOVORÍME...

Prof. MUDr. Oto Masár, PhD

 

Prednosta Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK Bratislava.

Je uznávaným odborníkom v oblasti medicíny katastrof a ich následkov, taktiež v oblasti  anesteziológie a resuscitácie, všeobecnej i urgentnej medicíny a je považovaný za špecialistu na liečbu bolesti pri malígnych ochoreniach. Práve po obhájení práce o „opioidoch v liečbe bolesti“ bol v r. 2003 menovaný prezidentom Slovenskej republiky za univerzitného profesora. Dňa 10. júla 2012 si prevzal štátne vyznamenanie Rytiera Národného rádu za zásluhy z rúk francúzskeho veľvyslanca na Slovensku Jeana - Marie Bruna na pôde francúzskej ambasády v Bratislave, pre ktorú roky pracuje ako lekár. 

MVDr. Mgr. Eduard Horovský, MHA

 

Manažér v oblasti zdravotníctva, pedagóg, vydavateľ. Pôsobil ako zdravotnícky inštruktor v 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, neskôr ako riaditeľ  Falck záchranná academy.

Pôsobil v spoločnosti Záchranná akadémia ako inštruktor Combat Life Support a inštruktor prvej pomoci.

Člen Americkej akadémie pre urgentnú medicínu, Európskej Rady pre resuscitáciu, Slovenskej Resuscitačnej rady.

Martin Takáč

 

Inštruktor bojovej a taktickej streľby. Mhohopočetný absolvent kurzov školení, seminárov a výcvikov na území Slovenska a v zahraničí. Profesionálny bodyguard  VIP klientov.

Certifikáty: Homedefense - Chief Level, Israeli combat shooting, Pistol Master, CQB Module.

bottom of page