top of page

Základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – rozsah a miesto v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Náhle zmeny zdravia a koncepcia Reťazca prežitia v traumatologickom zmysle

Základné životné funkcie a ich vzťahy – funkčná anatómia a základná patofyziológia vo vzťahu k náhlym život ohrozujúcim a zavážným zdravie ohrozujúcim stavom

Hlavné zásady, činnosti a úkony v rámci BLS (basic life support)


BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia (univerzálny algoritmus) Strelné poranenia, následky explózií


TRIAGE - triedenie ranených - metóda START


Použitie automatického externého defibrilátora


Špeciálne resuscitačné situácie – topenie, podchladenie, anafylaxia, intoxikácie, úraz ťažké úrazy, šok,  krvácanie


Hypotermia, hypertermia, popáleniny, poleptania


Bezvedomie – najčastejšie príčiny a prvá pomoc


Polohovanie, vyslobodzovanie, premiestňovanie, imobilizačné techniky

(chrbtica,končatiny)


Uvoľnenie dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom Zastavenie krvácania, ošetrenie rán za použitia lekárničky

Riešenie modelových resuscitačných situácií, farmakoterapia v rámci KPCR Nácvik na sofistikovaných figurínach

bottom of page