top of page

Medicínska tematika

Neodkladná podpora životných funkciíPodľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.366/2005 o kritériách a spôsobe hodnotenia

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

 

 

Manažment akútnych stavov v ambulancii lekára - modul 1 

 

​

 

Manažment akútnych stavov v ambulancii lekára - modul 1 

 

​

 

Manažment akútnych stavov v ambulancii lekára - modul 2 

 

​

 

Manažment akútnych stavov v ambulancii pediatra 

bottom of page