top of page

NA ŽIVOTE ZÁLEŽÍ

Keď sa ocitnete v situácii, keď je každá sekunda dôležitá pre záchranu ľudského života, je dobré vedieť, že ste na to pripravení. Po stránke teoretickej, ale hlavne praktickej. Nehovoriac o tom, keď ste vy sami v ohrození života a nemáte v blízkosti človeka, ktorý by vám vedel pomôcť.
Prof. MUDr. Oto Masár, PhD
Odborný garant
MVDr. Mgr. Eduard Horovský, MPH, MSc

 

Prednosta Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK Bratislava.

Profesor MUDr. Oto Masár CSc. sa v začiatkoch svojej medicínskej praxe venoval pediatrii, dnes je uznávaným odborníkom aj v oblasti anesteziológie a resuscitácie, všeobecnej i urgentnej medicíny a je považovaný za špecialistu na liečbu bolesti pri malígnych ochoreniach. Práve po obhájení práce o „opioidoch v liečbe bolesti“ bol v r. 2003 menovaný prezidentom Slovenskej republiky za univerzitného profesora. Dňa 10. júla 2012 si prevzal štátne vyznamenanie Rytiera Národného rádu za zásluhy z rúk francúzskeho veľvyslanca na Slovensku Jeana - Marie Bruna na pôde francúzskej ambasády v Bratislave, pre ktorú roky pracuje ako lekár. 

Manažér v oblasti zdravotníctva, pedagóg, vydavateľ.

Vzdelanie: Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, Deutsche Management Academy Celle - Nemecko, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Katedra právnych disciplín. Člen Americkej akadémie pre urgentnú medicínu, Európskej Rady pre resuscitáciu, Slovenskej Resuscitačnej rady.

Pracovné pozície zastávané v minulosti: manažér vo farmaceutickom priemysle, Falck záchranná academy - riaditeľ.

Naša spoločnosť úzko spolupracuje s Klinikou Urgentnej medicíny a medicíny katastrof na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a takisto intenzívne spolupracujeme s Univerzitou Veterinárskeho lekárstva a Farmácie v Košiciach, kde realizujeme aj pedagogickú činnosť. V oblasti výuky neodkladnej podpory životných funkciíí je našim partnerom Sanatórium SPLN, s.r.o - držiteľ akreditácie Ministerstva zdravotníctva SR č. S06042-2018-OZdV-6 zo dňa 28. júna 2018.

Poďme sa stretnúť!

“Sme neustále rastúca spoločnosť, ktorá je tu pre vás už od roku 2001. Tešíme sa na každé stretnutie so svojimi klientami, aby sme vedeli spolu zadefinovať vaše potreby, ktoré následne s profesionálnym nasadením a špičkovými odborníkmi pre vás realizujeme." 

Eduard Horovský

bottom of page