Obsah odborného seminára

 

Syndróm vyhorenia

 

Definícia a príčiny burn-out syndrómu /práca, životný štýl, osobnosť/

 

Fázy syndrómu vyhorenia

 

Stres versus burn-out /vyhorenie/

 

Prečo sú zdravotnícki pracovníci exponovaní syndrómom vyhorenie vo zvýšenej miere?

 

Príznaky syndrómu vyhorenia u jednotlivca

 

Dopad syndrómu vyhorenia na vzťah lekár – pacient a na zdravotníctvo v širšom kontexte

 

Prevencia syndrómu vyhorenia a terapeutické stratégie

 

 

Komunikácia s problematickým a agresívnym pacientom

 

Vplyv komunikácie na terapeutický vzťah /diagnostika, liečba, kompiancia, adherencia/

 

Problémy v komunikácii lekár - pacient

 

Efektívna komunikácia, profesionalita a empatický prístup

 

Špecifiká komunikácie s vybranýmmi skupinami pacientov

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now